Povabilo kmetij v zavarovanih območjih pri reševanju anketnih vprašalnikov

Vljudno vabimo k izpolnjevanju anketnih vprašalnikov vse kmetije v zavarovanih območjih. Rezultati vprašalnika bodo osnova za razvoj odločevalnega drevesa, ki bo v prihodnje služilo kot orodje za izboljšanje varovanja biotske pestrosti na kmetijah, obenem pa bo omogočilo kmetijam, da najbolje izkoristijo obstoječe mehanizme, ki so na voljo za ohranjanje biotske pestrosti.

Anketni vprašalniki bodo na voljo v spletni obliki aplikacije 1KA, v mesecu februarju.

Vse kmetije, ki bi rade sodelovale pri vprašalniku vljudno vabimo, da nas kontaktirajo na naslov:

aja.boncina@famnit.upr.si

Na ta način želimo v okviru projekta EDUFarm zagotoviti tudi boljše sodelovanje med pridelovalci, Zavodom za kmetijstvo in Naravovarstveno stroko za namen izboljšanja delovanja naravovarstvenih mehanizmov kmetijske krajine ter ohranjanja visoke biotske pestrosti v kmetijski krajini.