EDUfarm - Ohranjanje biotske pestrosti kmetijske krajine z razvojem in vključevanjem učnega modela v kmetijsko dejavnost

from Tuesday, 1 December 2020 (09:00) to Wednesday, 30 November 2022 (13:00)


        : Sessions
    /     : Talks
        : Breaks
AM
PM