Upravljanje kmetije na posebnih območjih varstva je poseben izziv, saj je treba najti ravnovesje med ekonomskimi in naravovarstveni vidiki. 

V pilotnem projektu EDUfarm bomo razvili ustrezen in predvsem učinkovit ter ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetije v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti ter razvili orodja za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (šolam, fakultetam, širši javnosti) z namenom osveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini.

S pilotnim projektom želimo usposobiti in spodbuditi vodje kmetij, da bodo svoje razvojne in upravljavske strategije povezovali z naravovarstvenimi vidiki ohranjanja biotske pestrosti ter da bodo obenem pridobljeno znanje lahko prenesli v vsakodnevno prakso kmetijskega gospodarskega upravljanja.

         

Starts
Ends
Europe/Ljubljana
Univerza na Primorksem Titov trg 4 6000 Koper