UPORABNE INFORMACIJE ZA PRIDELOVALCE

V sklopu projekta EDUFarm je naš prvenstveni cilj razviti ustrezen, učinkovit in ekonomsko vzdržen model upravljanja kmetij v zavarovanem območju s ciljem ohranjanja biotske pestrosti ter razvoj orodij za prenos tega znanja ne le ostalim kmetijam, temveč tudi drugim ciljnim skupinam (šolam, fakultetam, širši javnosti) z namenom osveščanja in izobraževanja o pomembnosti varovanja in ohranjanja biodiverzitete v kmetijski in kulturni krajini.

Zato lahko v rubriki "Uporabne informacije za pridelovalce" pridobite uporabne informacije o ukrepih in subvencijah, ki so na voljo za ohranjanje biotske pestrosti v kmetijski krajini ter ostalih tematikah.

V sklopu projekta EDUFarm bomo v prihodnosti v rubriki "Uporabne informacije za pridelovalce" objavili tudi slednje zanimive tematike:

i) Primeri dobrih in uspešnih naravovarstvenih kmetijskih praks v tujini;

ii) Primeri dobrih naravovasrtvenih kmetijskih praks v Sloveniji - delovanje izobraževalnih kmetij v Sloveniji. Kako kot pridelovalec zagotoviti visoko biotsko pestrost na kmetijskih površinah?

iii) Naravovarstvena zakonodaja v kmetijskih dejavnostih;

iv) Visoka biotska pestrost - Zakaj je pomembna tudi v kmetijski krajini?