13-14 February 2019
University of Primorska, Koper, Slovenia
UTC timezone
Starts 13 Feb 2019 11:00
Ends 14 Feb 2019 02:00
UTC
University of Primorska, Koper, Slovenia