20 February 2018
Koper
UTC timezone
Starts 20 Feb 2018 08:00
Ends 20 Feb 2018 18:00
UTC
Koper